Hỗ trợ khách hàng

Thế giới thuận tiện và hạnh phúc bằng ống nhựa PVC

yêu cầu sản phẩm

Địa chỉ

Trụ sở chính 13-25(jinae-dong), GimHae-daero 2662beon-gil, GimHae-si, Gyeongnam

Điện thoại

+82-55-321-5803

Fax

+82-55-334-9619

Get in Touch

Nếu bạn sử dụng câu hỏi dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời sau khi xác nhận sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ giải quyết câu hỏi của bạn thông qua tham vấn.

*Name


Company Name


*Phone Number


E-mail

*Message